วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รู้จักกันหน่อย

ชื่อ นาย วิชิตชัยหาอินทร์
ม.5/6 เลขที่ 20
ชื่อเล่น เต้ย
เิกิด วันที่ 10 กรกฏาคม 2539
เรียนที่ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ชอบเล่นกีฬา ฟุตบอล
ชอบเรียนวิชา พละ
วิชาที่ไม่ชอบ คณิตศาสตร์
อาหารที่ชอบ ข้าวมันไก่